Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část šestá > Hlava třetí

Hlava třetí

Bezdůvodné obohacení

§ 451

(1) Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

(2) Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez

právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z

právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z

nepoctivých zdrojů.

§ 452

zrušen

§ 453

zrušen

§ 453a

zrušen

§ 454

Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl

plnit sám.

§ 455

(1) Za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění

promlčeného dluhu nebo dluhu neplatného jen pro nedostatek formy.

(2) Rovněž se za bezdůvodné obohacení nepovažuje přijetí plnění za hry

nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení peněz do hry nebo

sázky půjčených; u soudu se však těchto plnění nelze domáhat.

§ 456

Předmět bezdůvodného obohacení se musí vydat tomu, na jehož úkor byl

získán. Nelze-li toho, na jehož úkor byl získán, zjistit, musí se vydat

státu.

§ 457

Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků

povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

§ 458

(1) Musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li

to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí

být poskytnuta peněžitá náhrada.

(2) S předmětem bezdůvodného obohacení musí být vydány i užitky z něho,

pokud ten, kdo obohacení získal, nejednal v dobré víře.

(3) Ten, kdo předmět bezdůvodného obohacení vydává, má právo na náhradu

nutných nákladů, které na věc vynaložil.

§ 459

Je-li povinen předmět bezdůvodného obohacení vydat ten, kdo nebyl v

dobré víře, může soud rozhodnout, že lze právo uspokojit i z věcí,

kterých z bezdůvodného obohacení nabyl, a to i tehdy, jestliže jinak

podleustanoveníobčanskéhosoudníhořáduvýkonurozhodnutí

nepodléhají. Dokud není právo na vydání předmětu bezdůvodného obohacení

uspokojeno, nesmí dlužník s takovými věcmi v rozhodnutí uvedenými

nakládat.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem