Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část šestá > Hlava první

Hlava první

Předcházení hrozícím škodám

§ 415

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví,

na majetku, na přírodě a životním prostředí.

§ 416

zrušen

§ 417

(1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem

přiměřeným okolnostem ohrožení.

(2) Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud

uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.

§ 418

(1) Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které

sám nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí

za daných okolností odvrátit jinak anebo jestliže je způsobený následek

zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

(2) Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti

hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě

nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.

§ 419

Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených

nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož

zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla

odvrácena.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem