Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část sedmá > Hlava šestá

Hlava šestá

Ochrana oprávněného dědice

§ 485

(1) Zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo

jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici

majetek, který z dědictví má, podle zásad o bezdůvodném obohacení tak,

aby neměl majetkový prospěch na újmu pravého dědice.

(2) Nepravý dědic má právo, aby mu oprávněný dědic nahradil náklady,

které na majetek z dědictví vynaložil; rovněž mu náležejí užitky z

dědictví. Jestliže však věděl nebo mohl vědět, že oprávněným dědicem je

někdo jiný, má právo jen na náhradu nutných nákladů a je povinen

oprávněnému dědici kromě dědictví vydat i jeho užitky.

§ 486

Kdo v dobré víře něco nabyl od nepravého dědice, jemuž bylo dědictví

potvrzeno, je chráněn tak, jako by to nabyl od oprávněného dědice.

§ 487

Ustanovení § 485 a 486 platí i tehdy, jestliže dědictví připadlo státu.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem