Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava třináctá

Hlava třináctá

Smlouva zprostředkovatelská

§ 774

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat

zájemcizaodměnuuzavřenísmlouvyazájemcese zavazuje

zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen

přičiněním zprostředkovatele.

§ 775

Zprostředkovateli patří odměna v dohodnuté výši; odměnu je třeba

sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je

smlouva neplatná podle § 40a.

§ 776

Zprostředkovateli patří kromě odměny náhrada nákladů pouze tehdy, je-li

to výslovně dohodnuto; v pochybnostech jen, jestliže mu vznikl nárok na

odměnu.

§ 777

Zájemce a zprostředkovatel jsou povinni oznamovat si navzájem všechny

důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti,

které mohou ovlivnit rozhodnutí zájemce uzavřít zprostředkovávanou

smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn za zájemce jednat nebo přijímat

cokoliv, jen byl-li k tomu zmocněn písemnou plnou mocí.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem