Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava třetí

Hlava třetí

Darovací smlouva

§ 628

(1) Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje

obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.

(2) Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost

a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování.

(3) Neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově

smrti.

§ 629

Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li

věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc

vrátit.

§ 630

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu

nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem