Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava devátá

Hlava devátá

Jednatelství bez příkazu

§ 742

Obstará-li někdo, aniž je k tomu oprávněn, cizí záležitost, aby

odvrátil hrozící škodu, je ten, jehož záležitost byla obstarána,

povinen nahradit jednateli bez příkazu nutný náklad, i když se výsledek

bez zavinění jednajícího nedostavil.

§ 743

(1) Nejde-li o odvrácení hrozící škody, musí ten, kdo chce obstarat

záležitost jiného, zpravit jej o tom a vyčkat jeho souhlasu.

(2) Neučiní-li tak a jde-li o záležitost k prospěchu jiného, má

jednatel bez příkazu nárok na náhradu nákladů, kterými byl ten, v jehož

zájmu jednal, v době skončení jednání obohacen.

§ 744

(1) Kdo zasáhne do záležitostí jiného, aniž by šlo o odvrácení hrozící

škody, odpovídá za vzniklou škodu; v rámci této odpovědnosti odpovídá i

za náhodu, ledaže by vznikla i bez jeho zásahu.

(2) Totéž platí, zasáhne-li někdo do záležitostí jiného proti jeho

projevené vůli.

§ 745

Nemá-li jednatel bez příkazu nárok na náhradu nákladů, je oprávněn vzít

si, pokud je to možné, co pořídil svým nákladem.

§ 746

Jednatelbez příkazu je povinen dokončit jednání, podat o něm

vyúčtování a převést vše, co při tom získal, na toho, jehož záležitost

obstaral.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem