Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava desátá

Hlava desátá

Smlouva o úschově

§ 747

(1) Smlouvou o úschově vznikne složiteli právo, aby schovatel movitou

věc od něj do úschovy převzatou řádně opatroval. Smlouvu o úschově lze

uzavřít i tak, že odevzdání i převzetí věci bude zajištěno mechanickými

prostředky.

(2) Ve smlouvě lze dohodnout, že schovatel může věc odevzdat do úschovy

dalšímu schovateli.

§ 748

Složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, které na věc

při jejím opatrování vynaložil; odměnu za úschovu je povinen zaplatit

jen tehdy, dohodl-li se tak nebo odpovídá-li to předmětu podnikání

schovatele anebo zvyklostem.

§ 749

(1) Schovatel je povinen převzatou věc opatrovat dohodnutým způsobem a

nebyla-li dohoda o způsobu úschovy uzavřena, je povinen ji opatrovat

pečlivě, zejména je povinen dát ji pojistit, je-li to obvyklé, a po

uplynutí doby úschovy převzatou věc vrátit spolu s tím, co k ní

přibylo.

(2) Schovatel je povinen vrátit věc složiteli na požádání i před

uplynutím sjednané doby úschovy, ale sám není oprávněn vrátit ji dříve,

ledaže věc nemůže pro nepředvídatelnou okolnost bezpečně nebo bez

vlastní škody opatrovat.

§ 750

Není-li ujednáno a ani z okolností zřejmé, jak dlouho má být věc v

úschově, může složitel kdykoli žádat vrácení věci a schovatel může věc

kdykoli vrátit.

§ 751

Použije-li schovatel převzatou věc, umožní-li její použití jinému,

dá-li ji bez svolení složitele nebo bez nezbytné potřeby někomu jinému

do úschovy, anebo je-li v prodlení s jejím vrácením, odpovídá i za

náhodnou škodu, ledaže by tato škoda postihla uschovanou věc i jinak.

§ 752

Složitel je povinen, není-li účastníky dohodnuto jinak, nahradit

schovateli škodu vzniklou mu úschovou, jakož i náklad, který schovatel

na věc vynaložil pro splnění své povinnosti.

§ 753

Vzájemných práv z úschovy se lze domáhat pouze do šesti měsíců po

vrácení věci; jinak zaniknou.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem