Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část devátá > Hlava osmá

Hlava osmá

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č.

103/2000 Sb.)

§ 879c

(1) Právo trvalého užívání pozemku podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb.,

hospodářský zákoník, zastavěného budovou nebo stavbou ve vlastnictví

osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemku

na něj navazujícího, jestliže takový pozemek souvisí s provozem této

budovy nebo stavby, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

se mění uplynutím jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na

vlastnictví právnické osoby, v jejíž prospěch bylo toto právo zřízeno.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje obdobně i na právo výpůjčky nebo

nájmu, kterými bylo nahrazeno právo trvalého užívání pozemku, pokud

bylo zřízeno ve prospěch bytového družstva nebo ve prospěch toho, komu

byl převeden byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle § 23 zákona

o vlastnictví bytů.

(3) Bylo-li právo trvalého užívání zřízeno k jednomu pozemku společně

více osobám, stávají se podle odstavce 1 tyto osoby spoluvlastníky se

stejnými podíly.

(4) Pokud právnická osoba, v jejíž prospěch bylo toto právo zřízeno,

nepožádá stát o změnu tohoto práva na vlastnictví ve lhůtě jednoho roku

ode dne účinnosti tohoto zákona, ke změně práva podle odstavce 1 nebo 2

na vlastnictví nedojde a právo trvalého užívání zaniká uplynutím lhůty

jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem