Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část devátá > Hlava devátá

Hlava devátá

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č.

367/2000 Sb.)

§ 879d

Osobou, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, se pro

účely § 879c rozumí i bytové družstvo nebo sdružení občanů, které

vzniklo anebo se považuje za vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, pokud na takovéto

bytové družstvo, případně sdružení občanů přešlo právo trvalého užívání

uvedené v § 879c odst. 1.

§ 879e

Ustanovení § 879c odst. 1 se vztahuje obdobně i na právo výpůjčky nebo

nájmu podle § 879c odst. 2 zřízené nejpozději do 31. prosince 2000 ve

prospěchtoho, komu byl převeden byt nebo nebytový prostor do

vlastnictví podle § 23 zákona o vlastnictví bytů. Změna takového práva

výpůjčky nebo nájmu na vlastnictví nastává dnem 1. července 2001.

Vybraná ustanovení novel

Část pátá zákona č. 367/2000 Sb.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem